نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طرد اجتماعی، بزهکاری جوانان و مشارکت ورزشی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-16

امین دهقان قهفرخی؛ امین رشیدلمیر


2. الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 85-99

امین رشیدلمیر؛ محمد خبیری؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی