نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی دانش آموزان پسر 11 تا 14 ساله شهرستان ماکو و مقایسه آن با نورم استانی و ملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-102

سینا اسماعیلی؛ امیرحسین حقیقی؛ سیدعلیرضا حسینی کاخک؛ مرتضی حاجی نیا