نویسنده = ���������������������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 165-174

حدیث قجری؛ سید علی حسینی؛ سیروس فارسی؛ محمد علی آذربایجانی


2. تأثیر تمرین هوازی بر بیان ژن عامل هسته‌ای کبدی( HNF-4α )و مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی نوع 2

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 73-84

الهام یادگاری؛ عبدالعلی بنایی فر؛ محمد علی آذربایجانی؛ سجاد ارشدی