نویسنده = عباسعلی گائینی
تعداد مقالات: 4
3. تأثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین‌های کوچک در برخی شاخص‌های وابسته به سلامت و طول تلومر مردان 35 تا 41 ساله

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 49-59

اکبر چمنی؛ عباسعلی گائینی؛ رضا نوری؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه


4. تاثیر 5 هفته فعالیت‌بدنی بر سایتوکاین‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-66

مونا دماوندی؛ عباسعلی گائینی؛ علیرضا رضائی؛ مریم رزاقی آذر