نویسنده = مهرداد محرم زاده
تحلیل محتوای گردشگری ورزشی از منظر بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/spmi.2024.186730

نسرین عزیزیان؛ سید امیر اجاق؛ مهرداد محرم زاده


طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400

کامبیز نیکنام؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده


تدوین راهبردهای ایجاد قطب گردشگری ماجراجویانه در کوهستانهای استان اردبیل با استفاده از تکنیک SWOT

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 185-191

مهرداد محرم زاده؛ حسین گنجی ایمچه؛ میر ابراهیم حسینی؛ محسن گنجی ایمچه


بررسی موانع و محدودیت های توسعه والیبال در استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 123-137

فرهاد عبدزاده؛ سید محمد کاشف؛ مهرداد محرم زاده


ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 67-77

بینا آذری؛ میرحسن سید عامری؛ مهرداد محرم زاده


امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 153-141

مهرداد محرم زاده؛ احمد نوری؛ شیدا سعیدی