نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بهبود بیان سروتونین و عامل نروتروپیک مغزی پس از تمرینات تناوبی خیلی شدید در موش‌های صحرایی مبتلا به انفارکتوس میوکارد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 157-168

فاطمه غفاریان سرکندی؛ عباسعلی گائینی؛ حمید رجبی؛ ناهید ابوطالب؛ محمدرضا کردی