نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات هزینه‌های درمانی بیماران دیابت نوع 2 متعاقب یک دوره فعالیت ورزشی منظم سه‌ماهه

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 144-155

فریبا عسکریان؛ ابراهیم اختری شجاع؛ نازنین ملک محمدفام