نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل تأثیرگذاری ادراک از فضای سیاسی بر پیامدهای کاری و نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک‌شده در وزارت ورزش و جوانان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 37-51

سید احسان امیر حسینی؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ نصرالله سجادی