نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش بار کاری بر بروز فرسودگی در بین روزنامه‌نگاران ورزشی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 169-180

علی صفرپور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فرشته قاسمی