نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر 5 هفته فعالیت‌بدنی بر سایتوکاین‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-66

مونا دماوندی؛ عباسعلی گائینی؛ علیرضا رضائی؛ مریم رزاقی آذر