نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارت ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 67-77

بینا آذری؛ میرحسن سید عامری؛ مهرداد محرم زاده