نویسنده = سید عبدالحمید احمدی
تحلیل وضعیت هدفگذاری و تعریف ورزش در نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 9-23

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ سید عبدالحمید احمدی


طراحی و تبیین مدل عوامل سوق دهنده موثر بر مدیریت بازاریابی توسعه گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400

کامبیز نیکنام؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ مهرداد محرم زاده


بررسی میزان پایبندی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-57

سید عبدالحمید احمدی؛ مهدی مرادی؛ میثم رحیمی زاده


راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر