نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر برخی شاخص‌های التهابی در مردان سیگاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-30

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ علی اکبرنژاد؛ حافظ رحیم زاده


2. تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر بیان ژن PGC-1α وVEGF در عضله قلبی رت های نر سالم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 21-27

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ مرجان افغان؛ مهدی هدایتی