نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یک دوره تمرین استقامتی بر برخی شاخص‌های التهابی در مردان سیگاری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 21-30

حسین برزگری مروست؛ سیروس چوبینه؛ علی اکبرنژاد؛ حافظ رحیم زاده