نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 125-135

حسن قامتی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مرجان صفاری


2. استاندارد سازی پرسشنامه انگیزه گردشگران ورزشی پیست‎های اسکی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 149-164

احمد محمودی؛ مهدی کروبی؛ محمدحسن متقی شهری؛ حسن قامتی