نویسنده = ������������ �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرین ورزشی تناوبی شدید بر سطوح سرمی و بیان ژن Tfam و PGC1α در هیپوکمپ رت‌های نر

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 75-85

فیروز شرفی دهرحم؛ رحمان سوری؛ صادق عباسیان؛ مهسا رستگار مقدم منصوری