نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. مدل درختی توسعۀ زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان‌های ورزشی از دیدگاه خبرگان تربیت بدنی و ورزش

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 97-113

جمشید جلیلوند؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


2. پیش بینی عملکرد مربیان در برابر مشکلات بر اساس هوش هیجانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-115

اسماعیل شریفیان؛ علی حجتی؛ محمدعلی زبردست