نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت ساختارهای خدماتی در نیات رفتاری مشتریان مطالعه موردی مجموعه‌های ورزشی شرکت ملی گاز

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-94

ژاله معماری؛ مریم رهبر؛ محمد اصغری جعفرآبادی