نویسنده = هاشم کوزه چیان
ارائه مدل اندازه‌گیری تداعیات برند لیگ‌های ورزشی حرفه‌ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-23

علی ناظمی؛ مهدی رسولی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان


شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت مداوم سالمندان در فعالیت‌های بدنی اوقات فراغت

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 41-59

حسن قامتی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مرجان صفاری