نویسنده = ������ ������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین BDNFدر بیماران مبتلا به HIV

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 70-78

پیمان قاسمی؛ رضا قراخانلو؛ سید احمد سید علی نقی