نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ سیستم خودکار قلبی، الکترولیت‌های پلاسمایی و فشار خون به تمرین هوازی در شرایط تمرینی مختلف

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 143-155

عسگر ایران پور؛ لطفعلی بلبلی؛ سلیم واحدی نمین