نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقیاس ارزیابی عملکرد دبیران تربیت‌بدنی مبتنی بر معادلات ساختاری و مدلسازی روابط میان عوامل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 149-165

ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ افسر جعفری حجین؛ محمد اصغری جعفرآبادی