نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی