نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطة بین میزان سرمایه‌گذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 171-182

فریبا عسکریان؛ ملازاده ملازاده؛ شادی مجیدخواه