نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پروتئین واکنش‌دهندۀ C و نیمرخ چربی مردان مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 105-113

طیبه تدین؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ هدی درویشی