کلیدواژه‌ها = کودکان
تعداد مقالات: 3
1. نقش خانواده در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-65

احمدعلی آصفی؛ امیر قنبرپورنصرتی


2. تاثیر 5 هفته فعالیت‌بدنی بر سایتوکاین‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-66

مونا دماوندی؛ عباسعلی گائینی؛ علیرضا رضائی؛ مریم رزاقی آذر


3. پاسخ عوامل رشدی به دو هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی در کودکان کوتاه قد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 69-77

مرجان افغان؛ عباسعلی گائینی؛ فرهاد حسین پناه