کلیدواژه‌ها = موش صحرایی
تأثیر تمرین مقاومتی بر وزن و تعادل حرکتی موش‌های آلزایمری تحت درمان با دونپزیل

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 69-80

غلامحسن جعفرزاده؛ احمد ولی زاده؛ ایمان فتحی


تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر بیان ژن PGC-1α وVEGF در عضله قلبی رت های نر سالم

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 21-27

مریم شعبانی؛ سیروس چوبینه؛ مرجان افغان؛ مهدی هدایتی