کلیدواژه‌ها = ایران
مدل عوامل مؤثر بر توسعه نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-53

حمیدرضا زارعی؛ سمیه عمادی؛ سید محمد علی میرحسینی؛ ظهراب گوهری


نقش دیپلماسی ورزش در توسعۀ روابط با کشورهای غربی

دوره 13، شماره 3، آذر 1400

زهره سبزی؛ مهدی شریعتی فیض ابادی؛ رضا صابونچی


ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان های اعزامی ایران در بازی های پارالمپیک

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 85-95

کامران عیدی پور؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ ابوذر سوری؛ فرهاد نظری