کلیدواژه‌ها = تربیت بدنی
تدوین برنامه استراتژیک اشتغال دانش آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارآقرینی

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 97-113

بهرام صالح نیا؛ علی محمد صفانیا؛ محمدرضا برومند؛ رضا نیک بخش


آزمون مدل اثربخشی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در بهره وری تربیت بدنی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 69-79

حسام اشراقی ورنامخواستی؛ فریده اشرف گنجوئی؛ محمدرضا اسمعیلی


بررسی ارتباط بین مدیریت زمان با تنش شغلی معلمان تربیت بدنی مشهد

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-42

احمد محمودی؛ مهدی غفوری؛ ستاره اسحاقیان؛ فرزانه فاتح


مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

دوره 10، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 9-20

ایوب اسلامی؛ جعفر گنج خانلو؛ شهرام عبدی؛ محمد خبیری