کلیدواژه‌ها = شایستگی استراتژی سازی
رابطه شایستگی مربیگری و رضایت مندی ورزشکاران

دوره 8، شماره 2، تیر 1395، صفحه 19-31

رضا اندام؛ سهیلا روح پرور