کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تعداد مقالات: 5
1. ارتباط بین فعالیت بدنی، ترکیب بدنی و میزان تحصیلات والدین با زمان تماشای صفحۀ نمایش در دانش‌آموزان پسر 12-10 سالۀ شهر سنندج

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 43-54

داریوش شیخ الاسلامی وطنی؛ پریسا منوچهری؛ هیرش نوری؛ فرهاد احمدی


2. نقش خانواده در نهادینه کردن فعالیت بدنی در کودکان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 55-65

احمدعلی آصفی؛ امیر قنبرپورنصرتی


3. تاثیر 5 هفته فعالیت‌بدنی بر سایتوکاین‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 57-66

مونا دماوندی؛ عباسعلی گائینی؛ علیرضا رضائی؛ مریم رزاقی آذر


4. نقش مزاج چهارگانه در میزان فعالیت‌بدنی پسران جوان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 117-125

محمدامین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ عبدالصالح زر


5. پاسخ عوامل رشدی به دو هفته بی فعالیتی پس از یک دوره فعالیت بدنی در کودکان کوتاه قد

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 69-77

مرجان افغان؛ عباسعلی گائینی؛ فرهاد حسین پناه