کلیدواژه‌ها = ارزش ویژۀ برند
ارائه مدل اندازه‌گیری تداعیات برند لیگ‌های ورزشی حرفه‌ای مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 9-23

علی ناظمی؛ مهدی رسولی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان


مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 117-128

اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور