کلیدواژه‌ها = وفاداری
مدلسازی عوامل مؤثر بر تبلیغات دهان‌به‌دهان در مجموعه‌های ورزشی-تفریحی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 147-163

شهرام شفیعی؛ نوشین بنار؛ محمد مهدی شکری


ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت‌مندی از تجربۀ حسی و وفاداری مصرف‌کنندگان ورزشی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 145-156

محمد صیادفر؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی؛ محمدرضا اسمعیلی


پیش بینی رفتار مشتریان کلوپهای ورزشهای دریایی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 87-99

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی


بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن)در نگرش هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 9-20

علی نوری زاده؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه


تأثیر اعتبار برند بر متغیرهای ادارک برند در محصولات ورزشی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 113-124

محسن بهنام؛ لیلا خرمی؛ نرگس فصیح