کلیدواژه‌ها = آدیپونکتین
اثر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر مقادیر پلاسمایی آدیپونکتین، انسولین، مقاومت به انسولین و گلوکز در مردان جوان دارای اضافه‌وزن

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 141-151

محمد ابراهیم بهرام؛ امنه پوررحیم قوروقچی؛ محمد جواد پوروقار؛ حامد قیامی تکلیمی


ارزیابی پاسخ های قلبی متابولیکی به یک وهله فعالیت پیشرونده در مدیران مرد دانشگاه های منتخب کشور

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 35-44

مریم موسی پور؛ ولی الله دبیدی روشن؛ نیلوفر کریمی