کلیدواژه‌ها = تمرینات هوازی
تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 29-43

پریسا بصراوی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست


اثر هشت هفته تمرین هوازی همراه با انسداد جریان خون بر نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در نوجوانان چاق پسر

دوره 10، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 89-100

شهرام محمدی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ ندا خالدی؛ مهسا عبدالهی


مقایسه ی تأثیر تمرینات هوازی و ترکیبی بر پاسخ آندوتلیالی در مردان سالمند

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 117-126

رحمان سوری؛ فرزانه حسان؛ علی اکبرنژاد