کلیدواژه‌ها = سیاست
تدوین الگوی عوامل مؤثر بر نخبه‌پروری در ورزش ایران

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 91-106

علی زیوری؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ طیبه زرگر


شناسایی شاخص‌های حفظ و توسعۀ کرسی‌های بین‌المللی ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 135-148

ابوالفضل درویشی؛ مرتضی دوستی؛ مژده صالحیان دهکردی