دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدل فعالیت‌های ورزشی شهروندان در ایام همه‌گیری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

پریسا محمودپور؛ وجیهه جوانی؛ یعقوب بدری آذرین


تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

علیرضا عقیلی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست؛ فاطمه میراخوری


ارائه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

اعظم آزادی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری


تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به شرط‌بندی در فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

یاسر احمدی؛ معصومه کلاته سیفری؛ مرتضی دوستی؛ زهرا سادات میرزازاده