دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر مصرف ویتامین D3 و تمرینات هوازی بر پروفایل لیپیدی، هورمون TSH و افسردگی در زنان چاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1400

پریسا بصراوی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایراندوست


ارائه مدل فعالیت‌های ورزشی شهروندان در ایام همه‌گیری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

پریسا محمودپور؛ وجیهه جوانی؛ یعقوب بدری آذرین


تأثیر فوری نوشیدنی‌های پر کربوهیدرات و کافئین بر سرعت، هماهنگی و عملکرد شناختی در بازیکنان حرفه ای فوتسال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

علیرضا عقیلی؛ مرتضی طاهری؛ خدیجه ایران دوست؛ فاطمه میراخوری


آزمون شناسایی مواد نیروزا به روش ردیاب پراکندگی رامان بهبود یافته سطحی بوسیله نانوذرات در بدنسازان حرفه ای مرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

رقیه فخرپور؛ کریم صالح زاده؛ کبری صحبتی داودخانی


اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط و مصرف کروسین بر بیان ژن هیپوکامپی MAP-Tau و NGF در موش های مدل دژنراسیون هیپوکامپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

مهرزاد مقدسی؛ فاطمه اکبری


طراحی مدل برون‌سپاری بازاریابی در باشگاه‌های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

احمد آزم؛ سعید امیرنژاد؛ نصرالله محمدی


ارائه مدل نقش ورزش سلامت محور شهروندی بر توسعه پایدار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

اعظم آزادی؛ قاسم رحیمی؛ رسول نظری


تدوین مدل توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402

شبنم صدقی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمد رسول خدادادی؛ رضا شجیع