دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-195 
بررسی نقش حمایت مالی (تبلیغات روی پیراهن)در نگرش هواداران تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 9-20

علی نوری زاده؛ محمود گودرزی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مرتضی همایون نیا فیروزجاه


تبیین برنامه راهبردی ورزش شنای استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 61-73

حسن اسیوند؛ محمدحسین رضوی؛ آرام مرادی؛ عباس اسیوند


الگوسازی عوامل درون سازمانی موثر بر جذب حامیان مالی در ورزش کشتی کشور

صفحه 85-99

امین رشیدلمیر؛ محمد خبیری؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فراهانی