نویسنده = الهام عظیم زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ابعاد منش ورزشی در ورزشکاران مرد رشته‌های تیمی و انفرادی با توجه به تنوع سطوح تحصیلی و سنی این افراد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-74

محمد رحیمی؛ مریم خاکسار؛ الهام عظیم زاده؛ منصور پاشایی