نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-182 

3. راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر


7. تأثیر میزان مشارکت در فعالیت‌های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست‌محیطی

صفحه 91-102

محمد سالاری محمداباد؛ مهران آذریان سوسهاب؛ محمد مازیاری


9. مقایسۀ عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برندهای ورزشی داخلی و خارجی

صفحه 117-128

اعظم شادی وند؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور


10. تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین و اکسید نیتریک سرمی زنان یائسۀ مبتلا به پرفشارخونی

صفحه 129-143

سودابه شرابیانی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی؛ محمدرضا دهخدا؛ مجتبی کاویانی


12. تأثیر نوع مزاج و مکمل بی‌کربنات سدیم بر توان بی‌هوازی و شاخص خستگی

صفحه 157-170

محمد امین صفری؛ مریم کوشکی جهرمی؛ فرهاد خرمایی؛ علیرضا صالحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
1735.5354