نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 13، شماره 2، تابستان 1400 

5. شناسایی موانع تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 71-91

مهدی غفوری یزدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری؛ نصرالله سجادی


14. شناسایی و تحلیل آسیب‌های ساختاری مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 203-222

کیانوش شجیع؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ محمد کشتی دار؛ هادی جباری نوقابی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی