نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 

1. برآورد مدل رشد اقتصادی صنعت ورزش ایران

صفحه 9-23

حسین بخشنده؛ سید عبدالمجید جلایی؛ محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی


4. اثر یک دوره آب‌درمانی بر میزان سروتونین سرم کودکان دارای اوتیسم

صفحه 49-59

هادی فراهانی؛ علیرضا علمیه؛ سید علی صمدی؛ رامین شعبانی


9. اکتشاف کیفی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهضت داوطلبی در ورزش همگانی شهر تهران

صفحه 115-129

مجید جلالی فراهانی؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید؛ فضائیل جاوید


13. بررسی نقش بار کاری بر بروز فرسودگی در بین روزنامه‌نگاران ورزشی

صفحه 169-180

علی صفرپور؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ فرشته قاسمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
1735.5354