نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-155 

9. تدوین برنامۀ استراتژی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل SWOT

صفحه 105-115

مهشید فرزان؛ زهرا حاجی انزهایی؛ زینت نیک‌آئین؛ یوسف باقری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
شاپا چاپی
1735.5354