نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود و دریافت فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فلوچارت داوری حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

 

توجه: نشریۀ پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهت انتشار مقالات پذیرفته شده هیچگونه هزینه ای از نویسندگان دریافت نمی کند و پردازش، داوری و انتشار مقاله در این نشریه رایگان است.

 

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد

 (مسئولیت نگارش و ارجاعات در مقاله بر عهده نویسنده مسئول است و نشریه این اختیار را دارد که با تخلفات، در هر زمانی که محرز شود مطابق آیین نامه های بین المللی برخورد نماید)

036bf714b65c235

شماره جاری: دوره 14، شماره 1، خرداد 1401 

تحلیل وضعیت هدفگذاری و تعریف ورزش در نظام تولید برنامه های ورزشی تلویزیون

صفحه 9-23

مهدی مرادی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ سید عبدالحمید احمدی


تاثیر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر محتوای کاسپاز 3 و بیان ژنی miR-30، miR-199a و miR-874 قلب موشهای در معرض آرسنیک

صفحه 25-42

ابوالفضل مجیدی؛ رقیه پوزش جدیدی؛ جبار بشیری؛ میر علی رضا نورآذر؛ کریم آزالی علمداری


ارتباط پلی مورفیسم ژن ACTN3 با عملکرد ورزشی پسران نوجوان

صفحه 57-68

سعیده وکیلی؛ معرفت سیاه کوهیان؛ شهناز میرزائی؛ مژده خواجه لندی


اثر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین، مقاومت به انسولین، گلوکز و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در نوجوان چاق

صفحه 147-159

محمد ابراهیم بهرام؛ رقیه افرونده؛ محمد جواد پوروقار؛ حامد قیامی تکلیمی؛ سهیلا همتی


مدیریت بهینه انرژی در اماکن ورزشی زیرمجموعه وزارت نیرو با تاکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر (مطالعه استان آذربایجان شرقی)

صفحه 161-176

سعید رسولی پره یوسفیان؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ افشین روشن میلانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جهاد دانشگاهی

مدیر مسئول سردبیر مدیر علمی و اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی