کلیدواژه‌ها = باشگاه‌های دولتی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ رفتارهای مدیریت خطر مدیران و مربیان باشگاه‌های دولتی و خصوصی شهرستان آمل

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 101-112

مریم فدایی؛ علی محمد امیرتاش؛ عباس خدایاری؛ حسین کردلو