کلیدواژه‌ها = روایی سازه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-21

امیر منتظری؛ مهدی طالب پور؛ رضا اندام؛ انوشیروان کاظم نژاد