بررسی اثرات 9 هفته تمرین هوازی با و بدون مصرف مکمل زعفران بر آنزیم‌ کبدیAST و HOMA-IR در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

دیابت نوعی بیماری متابولیکی می‌باشد که می‌توان از روش‌های مختلفی از قبیل ورزش، رژیم غذایی و دارو آن را کنترل کرد. هدف از این تحقیق بررسی 9 هفته تمرین هوازی با مصرف مکمل زعفران‌ بر آنزیم‌ کبدی ASTو HOMA-IR در بیماران زن چاق مبتلا به دیابت نوع دوم. 44 آزمودنی داوطلب زن چاق دیابتی نوع 2 استان کرمانشاه با میانگین (سن: 50 تا 60 سال، وزن: 70 تا 80 کیلوگرم) به صورت هدفمند و به طور تصادفی به 4 گروه 11 نفره (تمرین+مکمل،تمرین+دارونما، مکمل و دارونما) تقسیم شدند. مطابق با برخی تحقیقات انسانی دوز روزانه 200 میلی‌گرم پودر زعفران یک بار در روز و همینطور 200 میلی‌گرم آرد گندم به‌عنوان دارونما به مدت 9 هفته استفاده شد. برنامه تمرینی شامل 15 دقیقه گرم کردن و 20 دقیقه فعالیت با شدت 50 تا 55 درصد حداکثر ضربان قلب بود که هر هفته 5 دقیقه به زمان تمرین افزوده و هر دو هفته 5 درصد به شدت تا 9 هفته فعالیت افزوده می‌شد. نمونه‌های خونی پیش و پس آزمون برای شاخص‌های AST و HOMA-IR که با کیت‌های گرینر آلمان اخذ شده براساس آزمون‌های آماری T‌ همبسته، تحلیل واریانس یک طرفه، همینطور آزمون‌های تعقیبدادکه تمرین هوازی همزمان با

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of 9 weeks of aerobic exercise with and without saffron supplementation on liver enzyme AST and HOMA-IR in obese female patients with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • reza asvadi 1
  • ali Akbarnejad 2
  • rahman soori 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran Iran
3 department of exercise physiology, faculty of physical education, tehran university, iran
چکیده [English]

Diabetes is a metabolic disease that can be controlled through a variety of methods such as exercise, diet and medication. The aim of this study was to evaluate 9 weeks of aerobic exercise with saffron supplementation on liver enzyme AST and HOMA-IR in obese female patients with type 2 diabetes. 44 volunteer obese female type 2 diabetics in Kermanshah province with an average (age: 50 to 60 years, weight: 70 to 80 kg) in a purposeful and random manner to 4 groups of 11 people (exercise + supplement, exercise + placebo, supplement and Placebo) were divided. According to some human studies, a daily dose of 200 mg of saffron powder once a day as well as 200 mg of wheat flour was used as a placebo for 9 weeks. The exercise program consisted of 15 minutes of warm-up and 20 minutes of activity with an intensity of 50 to 55% of the maximum heart rate, which was added to the training time by 5 minutes every week and by 5% every two weeks to an intensity of up to 9 weeks of activity. Pre- and post-test blood samples for AST and HOMA-IR indices obtained with German Greener kits were evaluated based on correlated T-test, one-way analysis of variance, as well as LSD and Cohens d post hoc tests with a confidence level of 0.05. The results showed that aerobic exercise on can

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic exercise
  • Type 2 diabetes
  • saffron
  • AST and HOMA-IR