درباره نشریه

نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش دارای رتبه علمی- پژوهشی است و در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه سازی میشود.

صاحب امتیاز نشریه جهاد دانشگاهی است.

آدرس نشریه: تهران، روبروی دانشگاه تهران، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره 72