تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا برخی شاخص‌های پیشگویی‌کنندۀ بیماری‌های قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی(ع)

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا بر شاخص‌های پیشگویی‌کنندۀ بیماری‌های قلبی عروقی در مردان دارای اضافه وزن بود. جامعۀ آماری پژوهش همۀ دانشجویان چاق و دارای اضافه‌ وزن با دامنۀ سنی 20 تا 25 سال بودند که در هیچ برنامۀ ورزشی منظم دست‌کم در شش ماه قبل از شروع پژوهش شرکت نکرده بودند و فقط در فعالیت‌های روزانه شرکت داشتند. از این جامعه، 30 نفر (سن 03/3±6/23 سال، قد 75/6±80/174 سانتی‌متر، وزن 14/9 ±35/92 کیلوگرم، شاخص تودۀ بدنی 6/31 کیلوگرم بر مترمربع و درصد چربی 29) به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی هشت هفته برنامۀ فعالیت تناوبی با شدت بالا را اجرا کردند. برنامۀ تمرینی 20 دقیقه تمرین (10 تناوب 1 دقیقه‌ای با شدت 85 تا 90 درصد ضربان قلب بیشینه و 1 دقیقه بازیافت با شدت 50 تا 55 درصد ضربان قلب بیشینه) بود. 48 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسۀ تمرینی اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک و شاخص‌های بیوشیمیایی انجام گرفت. از روش آماری واریانس دوراهه با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد هشت هفته تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا موجب کاهش مقادیر پلاسمایی هموسیستئین، CRP، LDL و BMI شد (05/0P <). به‌علاوه، مشخص شد تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا موجب افزایش HDL پلاسمایی شد (001/0P=). به‌نظر می‌رسد تمرین تناوبی کم‌حجم با شدت بالا از راه کاهش وزن در کاهش عوامل خطرزای قلبی پسران دارای اضافه وزن تأثیر مثبتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of low volume high-intensity interval training on predictive markers of cardiovascular disease in overweight men

نویسندگان [English]

  • Sajjad Mohammadyari 1
  • Shiva Abdi 2
  • Ali Bakhtiyari 3
1 Assistant Professor, Imam Ali (AS) University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of sport physiology , Razi University , Kermanshah, Iran
3 Ph.D. student of sport physiology , Tehran University , Tehran,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of low volume high-intensity interval training on markers predictive of cardiovascular disease in overweight men. Participants were overweight and obese students aged 20 to 25 years that have no regular exercise program six months before the study and only were participated in the daily activities. Thirty subjects (23.6 ± 3.03 years of age, height 174.80 ± 6.75 cm, weight 92.35 ± 9.14 kg, and BMI 31.6 kg/m2) randomized divided into control and experimental groups. The experimental group underwent 8-weeks exercise training. The exercise training program consisted of 20 min (10 intervals 1-min at 85-90% maximal heart rate that separated with 1-min at 50-55% maximal heart rate). Forty-eight before and after last sessions of exercise training anthropometrics and biochemical analysis was done. Repeted measure two-way ANOVA was used for data analysis. The results indicated that 8-weeks low volume high-intensity interval training reduced plasma levels of homocysteine, CRP, LDL and BMI (P < 0.05). Additionally, low volume high-intensity interval training increase HDL (P=0.001). It seems that low volume high-intensity interval training through reduce body weight attenuates cardiovascular risk factors in overweight men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low volume high-intensity Exercise
  • Homocysteine
  • Cardiovascular Disease
  • overweight men