نویسنده = مهدی مرادی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین برنامۀ راهبردی و عملیاتی فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 113-132

علیرضا دبیر؛ مهدی مرادی؛ صادق ستاری فرد


2. راهکارهای رسانه‌ای رشد و توسعۀ ورزش همگانی کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-47

مهدی مرادی؛ سید عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ سینا کلهر


3. مطالعۀ تأثیر مؤلفه‌های آمیختۀ بازاریابی خدمات بر رضایت‌مندی هواداران فوتبال

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 133-146

اکبر جابری؛ فرزانه مظلومی سوینی؛ جواد خزائی پول؛ مهدی مرادی