نویسنده = رقیه افرونده
اثر تمرینات مقاومتی بر سطح سرمی ویسفاتین، مقاومت به انسولین، گلوکز و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی در نوجوان چاق

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401

محمد ابراهیم بهرام؛ رقیه افرونده؛ محمد جواد پوروقار؛ حامد قیامی تکلیمی؛ سهیلا همتی


بررسی اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر طیف فرکانس الکترومایوگرافی عضلات اندام تحتانی در حرکت آبدولیوچاگی در مردان نخبه

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 123-133

شهرام کاردان؛ محسن برغمدی؛ رقیه افرونده؛ محمد عبداله پور درویشانی