کلیدواژه‌ها = کیفیت
بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت های شغلی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 9-22

جلال کریمی؛ حسن اسدی؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی


نقش کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی توسط دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-72

بهرام یوسفی؛ سیده زهرا طباطبایی؛ کیوان شعبانی مقدم