نویسنده = حسین رجبی نوش آبادی
طراحی مدل ارزیابی ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر تماشاگران باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 9-21

رضا فرجی؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فراهانی


پیش بینی رفتار مشتریان کلوپهای ورزشهای دریایی

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 87-99

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی